podaljšana garancija, 5 let garancije, garancija
Junkers - Toplota za življenje
 

 

Podaljšana garancija

Junkers vam ponuja dodano vrednost. Toplotna tehnika Bosch omogoča kupcem sistemskih paketov znamke Junkers podaljšano garancijo do skupaj največ 5 let.


Kupci sistemskih paketov imajo pravico do letnega podaljšanja rednega garancijskega roka do skupaj največ 5 let od datuma zagona naprave, če zagon in letni servis naprave opravi My Service, pooblaščeni servis toplotne tehnike Bosch. Letni servis je treba vsako leto opraviti najpozneje tri mesece pred iztekom obdobja enega leta od datuma sklenitve pogodbe o vzdrževanju. Vsak letni servis podaljša garancijo do pogodbenega datuma v naslednjem letu. Kupec lahko podaljšuje posamezno letno pogodbo do skrajnega roka najdlje 5 let od datuma zagona naprave, v kar je vključena tudi redna garancija, lahko pa odstopi od nadaljnjega podaljšanja pogodbe po katerem koli letu uporabe. Stroške letnega servisa plača kupec po pogodbenem ceniku, poravna pa tudi povprečnino za podaljšanje pogodbe. S podaljšano garancijo kupec ohrani pogoje običajne garancije za celo pogodbeno obdobje, kar pomeni brezplačno zamenjavo delov, razen potrošnega materiala.
Toplotna tehnika Bosch gradi svojo tržno prepoznavnost s kakovostjo, s podaljšano garancijo pa svojim kupcem ponuja še več življenjskega udobja in miren spanec.

Povzetek podaljšane garancije:

- Uporabnik pridobi podaljšano garancijo, ko sklene pogodbo s pooblaščenim serviserjem My Service toplotne tehnike Bosch in Junkers.
- Zagon in vse letne servise mora opraviti pooblaščeni serviser toplotne tehnike Bosch in Junkers.
- Letne servise podaljšane garancije mora opraviti pooblaščen serviser toplotne tehnike Bosch in Junkers, ki je pogodbena stranka.
- Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta.
- Pogodba se podaljšuje v naslednje leto, če je opravljen letni servis v obdobju treh mesecev pred iztekom pogodbe.
- Podaljšana garancija krije stroške zamenjave nedelujočih rezervnih delov, razen potrošnega materiala (tesnila, vžigalne elektrode, filtri).
- V obdobju podaljšane garancije veljajo jamstvene pravice in obveznosti običajnega jamstva (pogoji so navedeni v jamstveni knjižici).
- Stroški uporabnika so: pogodbena povprečnina ob sklenitvi pogodbe in potošni materijal