Dejstva o porabi energije
Junkers - Toplota za življenje
 

 

Dejstva o porabi energije

Poraba energije v gospodinjstvih v Sloveniji neprestano narašča. Prihranite energijo z uporabo sodobnih ogrevalnih naprav in se izognite naraščajočim cenam energentov. Informirajte se o porabi energije in kako lahko to porabo zmanjšate!

Poraba energije v Sloveniji

Dejstvo je, da bomo v prihodnosti soočeni z vedno večjimi cenami oz z neprestanimi podražitvami električne energije. Vzrok za to gre iskati v neprestano naraščajoči porabi energije v gospodinjstvih.


• Poraba električnega toka je vsako leto višja za približno 4%
• Bruto poraba električne energije v Sloveniji je samo od leta 1991 od danes zrasla za več kot 100%.
• Na ogrevanje odpade 3/4 celotne porabe energije v gospodinjstvu.
• Privatna gospodinjstva predstavljajo v celotni porabi električne energije v Sloveniji kar 26,8% delež.

Varčevanje z energijo se prične doma!

Varčevanje z energijo se mora torej pričeti v vsakem posameznem gospodinjstvu v Sloveniji: Pri vas doma. Prihraniti energijo pa ni tako zelo težko, kot se nam zdi na prvi pogled:


• Zamenjajte zastarel in potraten grelnik
• Izberite energetsko učinkovite grelnike za pripravo tople sanitarne vode
• Izboljšajte distribucijo toplote po vašem stanovanju
• Izkoristite alternativne vire energije (solarni sistemi, toplotne črpalke,...)
• Vgradite si prezračevalni sistem

Že z majhnimi spremembami boste prihranili ogromno energije. Ponovno pretehtajte možnosti o posodobitvi vašega ogrevalnega sistema: Z energetsko učinkovitimi napravami znamke Junkers!